top of page
איל רם תמונה.jpeg

בשנים האחרונות למידת המורים עוברת תפנית משמעותית. את מקום ההשתלמויות המסורתיות, בהן מגיע מרצה ומעביר "חומר" למורים, מחליפה תפיסה של חקר פרקטיקה בקהילה מקצועית.


מה הכוונה?


מורות ומורים, כמו רופאים או טייסים, לצורך העניין, הם בעלי מקצוע הנדרשים לקחת החלטות רבות, מגוונות, מהירות ולרוב כשהם לבד בחזית הפעולה. מקצועות אלו נדרשים לשכלל את יכולות הלמידה מהניסיון, כדי לשפר עקומת למידה, לא לחזור על טעויות ולשפר את האפקטיביות של הוראתם.


כדי להשתפר בכך, המורים נעזרים במתודולוגיות שונות של חקר פרקטיקה, כמו צילום שיעור, ניתוח מבחן או דף עבודה והם עושים זאת בדרך-כלל עם קבוצת עמיתים קבועה, בעלת מטרה משותפת, הממוקדת בקשר שבין אופני ההוראה לבין הלמידה של התלמידים בפועל.


קבוצות עמיתים כאלו, המכונות קהילות מקצועיות, מוקמות ומתפתחות בכל תחומי הדעת, בבתי הספר ומחוצה להם. התפיסה הזו מנחה את הכשרת המורים (בתכניות כמו 'אקדמיה כיתה'), את המתמחים (בסדנאות הסטאז' ובחממות) ואת הפיתוח המקצועי בתכניות 'השקפה' (מורים מובילים), קהילות מקצועיות דיסציפלינריות (קמל"ד) וקהילות מקצועיות למחנכות כיתה ('ראשית').


קהילה שעושה חקר פרקטיקה היא לא עוד קבוצה שנפגשת ולומדת נושא כלשהו, חשוב ככל שיהיה, אלא היא מפגש אנשי מקצוע הבוחנים את עבודתם ומזהים את הכשלים והבעיות, מציעים פתרונות ודרכים ובוחנים את האפקטיביות של הצעותיהם על הלמידה. תהליך זה דורש אמון ומטרה משותפת של הצוות המקצועי. 


***
יוזמה חינוכית המנביטה בתוך תהליך מלווה, היא דרך נוספת להביא את תפיסת חקר הפרקטיקה לידי ביטוי. יוזמה נולדת בתוך תהליך רפלקטיבי בו המורה בוחן "מה לא עובד מספיק טוב?" או "מה נדרש עבור התלמידים שלי כדי לשפר את...?". זהו תהליך משמעותי בו המורה חוקר ומאבחן צורך כלשהו, מציע פתרון עבורו, ומשפר ומחדד אותו ככל שתהליך היוזמה מתקדם.


קבוצת העמיתים מסייעת בהמשגה, בגיבוש, בחידוד ובמוטיבציה להיות בתוך תהליך זה, שהוא תהליך אקטיבי ורפלקטיבי, להבדיל מהשתלמות פסיבית רגילה. בניית יוזמה בתהליך לימודי המשלב חקר פרקטיקה, מחייבת יכולת ניתוח טובה, יצירתיות וגמישות במחשבה, מוטיבציה והתמדה וסימון ציפיות לגבי תרומת המהלך ללמידה של המורים. בדרך זו חקר הפרקטיקה יכול לייעל ולכוון יוזמות לעשייה משמעותית יותר, הנשענת על ההנחה שביכולותיהם של המורים לשנות מציאות ולתת את המענה הנכון והמדויק ביותר עבור תלמידיהם במקום ובזמן.


מעבר לתרומה לתלמידים, שיפור היכולות של המורה מסייע גם להתחדשות בעבודתו, מונע שחיקה ומסייע למורה להביא את עצמו לידי ביטוי בצורה שלמה יותר.


וההזדמנות ליזמות – היא נמצאת בכל פינה, אם רק מאמנים את השריר הזה ומוצאים את הקבוצה השותפה.
 

bottom of page